Przepraszamy strona znajduje się aktualnie w przebudowie.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

DRUKI DO POBRANIA

- statut

- wniosek o wydanie opinii

- zaświadczenie lekarskie

- zgoda na przekazanie teczki

- wniosek o wydanie orzeczenia