licznik odwiedzin   
Mesothelioma Cancer   
 

Zespoły diagnostyczno-terapeutyczne:

terapia grupowa

Hanna Gawrońska – psycholog
Barbara Kosmowska – psycholog
Magdalena Sabat – pedagog specjalny

 1. Terapia przez sztukę i zabawę - zajęcia grupowe dla dzieci
  Prowadzenie zajęć: Magdalena Biniek, Hanna Gawrońska, Barbara Kosmowska
  • Zajęcia prowadzone są w cyklu dwuletnim
  • Wszystkie spotkania grupowe odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 15.30 i 17.00 przez cały rok szkolny
 2. Poradnictwo wychowawcze dla rodziców i nauczycieli
  Prowadzenie: Hanna Gawrońska, Barbara Kosmowska
  • Grupowe spotkania psychoedukacyjne
   Przeznaczone są dla rodziców dzieci z grup terapeutycznych. Rodzice spotykają się przez dwa lata, jeden raz w miesiącu (10 spotkań w roku szkolnym), podczas zajęć grupowych dla dzieci.

   I rok terapii - Poznaję możliwości mojego dziecka - jak pracować nad wyrównywaniem deficytów poznawczych
   II rok terapii - Być rodzicem – rozwiązywanie problemów wychowawczych w domu i szkole

  • Spotkania indywidualne z rodzicami i nauczycielami dzieci z grup terapeutycznych
   - rodzice spotykać się mogą z psychologami w ciągu całego roku szkolnego po uprzednim umówieniu się. Rozmowy poświęcone są omówieniu spostrzeżeń wynikających z obserwacji dzieci na zajęciach terapii grupowej, rozwiązywaniu problemów wychowawczych w domu i szkole, problemów związanych z rozwojem dzieci i ich edukacją.
   - spotkania z nauczycielami odbywają się doraźnie na terenie poradni lub placówki oświatowej do której uczęszcza dziecko.
  • Terapia rodzin dzieci z grup terapeutycznych